YAMAHA

XS J/K/RJ/RK/Mxm/Seca

CC: 400

1982 - 1983

Home | Motorcycles & Scooter Parts | YAMAHA 400 XS J/K/RJ/RK/Mxm/Seca (1982 – 1983)