YAMAHA

CV K/L/N/S/T/Riva/Beluga

CC: 80

1981 - 1987

Home | Motorcycles & Scooter Parts | YAMAHA 80 CV K/L/N/S/T/Riva/Beluga (1981 – 1987)